Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 21:32

Restrukturiranje i reorganizacija gradskih komunalnih društava

Na području Grada Raba djeluju dva komunalna društva - Vrelo d.o.o. i Dundovo d.o.o. i u pripremi je formiranje trećeg komunalnog društva sukladno sporazumu sa općinom Lopar koja bi se bavila gospodarenjem otpada na odlagalištu otpada Sorinj (godinama u pripremi, nikada realizirano).

Vrelo d.o.o. obavlja djelatnosti opskrbe pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda.

Pod djelatnosti Dundova d.o.o. spadaju prikupljanje i zbrinjavanje otpada, održavanje javnih površina, javne rasvjete, upravljanje javnim parkiralištima, pogrebne usluge, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice i upravljanje sportskim objektima.

Sukladno odredbama Zakona o vodama isporučitelji komunalnih usluga vodoopskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iz svojih djelatnosti moraju izdvojiti odnosno iz svog poslovanja isključiti sve ostale komunalne djelatnosti. (taj zakon u RH omogućio masovna uhljebljivanja...)

Na otoku Rabu postoji vrlo malen broj privatnih poduzetnika koji su zainteresirani u ulaganje u projekte od interesa za šire pučanstvo otoka Raba u pogledu društvenog značaja. Sukladno tome, komunalna poduzeća jedina mogu biti nositelji razvojnih projekata lokalne zajednice u onom segmentu koji privatni sektor ne može financijski, kadrovski ili tehnički podnijeti ili se jednostavno nema interes upuštati. Projekti koje bi komunalno poduzeće realiziralo oni su za koje ne postoji privatni interes, a za svrhu imaju jačanje kvalitete života stanovnika i jačanje ponude u raznim segmentima (gospodarski, turistički, socijalno...) pa koja posredno jačaju i privatni sektor. Radi se o projektima koji ne remete tržišnu ekonomiju na otoku već poboljšavaju konkurentsku poziciju svih aktera na tržištu i potrošačima nude izbor uz povoljne cijene.

Kako bi se osigurala financijska sredstva, kadrovska i tehnička opremljenost komunalnog društva za pokretanje takvih investicija nužna je prethodna sveobuhvatna reorganizacija komunalnih poduzeća. Potrebno je kadrovsko restrukturiranje komunalnih društava, nova sistematizacija radnih mjesta, promjena rukovodstva, ovlasti i odgovornosti svih razina društva.

Glavni cilj u prvoj godini je preustrojiti komunalna društva na način zadovoljenja zakonom propisanih odredbi uz istovremeno smanjenje kadrovsko-organizacijskih troškova, a uz održavanje postojeće ili poboljšanje kvalitete usluga - stvaranje "holdinga" kroz tri zakonsko-nužna trgovačka društva: 1. Vrelo vode, 2. Vrelo eko, 3. Vrelo usluge (d.o.o.).

"Vrelo vode" zadržati će trenutnu ulogu vodoopskrbe i odvodnje, "Vrelo eko" preuzeti će sve usluge koje trenutno obavlja Dundovo d.o.o. te buduće poslove upravljanja odlagalištem nakon postizanja dogovora sa općinom Lopar (bude li to moguće), a "Vrelo usluge" će se baviti općim poslovima računovodstva, financijskim poslovima društava, naplatom usluga koje društva pružaju, informiranjem i održavanjem poslovnog sustava, administrativnim poslovima i upravljanje imovinom. Novofomirano holding društvo kroz "trojno ustrojstvo" postojalo bi kako bi se zadovoljilla zakonska regulativa. U praksi, želi se postići sniženje ukupnih troškova rada uz zadržavanje i poboljšanje kvalitete postojećih usluga uz implementaciju novih.

Cilj NLO-a je formirati i omogućiti, unutar novonastalog "holdinga", snažniji građevinski segment rada društva (građevinski radovi, iskopi, javni radovi, transport, rukovanje teškom mehanizacijom, infrastrukturni radovi i sl.) Građevinski sektor holdinga bi trebao biti najučinkovitiji, dobro organiziran i sudjelovati u što više zahvata za potrebe Grada, umjesto da se novac troši na skupocjene privatne građevinske tvrtke.

Dundovo d.o.o. će provesti postupak fuzije (pripajanja) Vrelu d.o.o., odnosno prijenosa imovine društva, odgovornosti i obveza.

Glavni zadaci:

  • Restrukturiranje komunalnih poduzeća Vrelo d.o.o. i Dundovo d.o.o. u "holding" model
  • Model "Ponikve" s Krka - "gašenje" Dundova doo
  • Zajedničke službe unutar holdinga (arhiva, rad s dokumentacijom, računovodstvo, vozni park, rukovodeći kadar, mehanizacija, pravna služba i dr.)
Pročitano 2771 puta

000 32

Naš team

nlo with script

Kontaktirajte nas: lukagrguric@gmail.com (nositelj liste)

Članovi "Nezavisne liste Ostanak - Rab" su nestranački, nezavisni, slobodoumni i dobronamjerni građani otoka Raba koji žele idejama, znanjem i iskustvom pridonijeti napretku svoje životne sredine.

Otok Rab zapao je u probleme raznih podrijetla i ozbiljnih posljedica, stoga se nekolicina principijelnih ljudi udružila u zajedničku listu kao političku platformu kojom će pokušati svrgnuti lokalnu stranačko-rodjačko-klijentelističku mašineriju, a koja nas vodi u ekonomsku i ekološku propast.

Mi smo ljudi koji neće više stajati sa strane dok nam lokalni "šerifi", diletantski političari i samoproglašeni menadžeri remete svakodnevicu, upropaštavaju perspektivu, sabotiraju inicijative i poklanjaju vrijedna otočna bogatstva raznim interesnim lobijima.