Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 05 Studeni 2018 12:23

Zašto svi hrle u vijeća i odbore? U 15 godina samo vijećnicima isplaćeno više od 7,5 milijuna kuna

U programu naše liste isticali smo važnost i nužnost smanjenja trošenja novca na fukcije do kojih se dolazi političkom linijom. Svatko tko je na političku poziciju došao nošen političkim vjetrom trebao bi posao odrađivati u javnom interesu, pa smo posebnu želju iskazivali prema ukidanju vijećničkih naknada Gradskog vijeća, za koje smatramo da su posve neopradan, a značajan, trošak.

Uputili smo upit Gradu, povezanim institucijama i poduzećima o strukturi njihovih nadzornih tijela i primanjima članova za rad. Podaci slijede.

Gradska knjižnica nema nadzornog odbora niti upravnog vijeća i njome upravlja ravnatelj.

Pučko otvoreno učilište ima tri člana upravnog vijeća. Naknade su 300 kuna po sjednici za predsjednicu i 200 kuna po članu, a u prosjeku se održi šest sjednica godišnje, što je oko 3 000 kuna godišnje.

Grad Rab ima nekoliko komisija tj. vijeća sa različitim namjenama i naknadama, a to su: 

  1. Komisija za statutarno-pravna pitanja
  2. Komisija za suradnju s gradovima, općinama i međunarodnu suradnju
  3. Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja
  4. Komisija za mjesnu samoupravu
  5. Vijeće za prevenciju kriminaliteta
  6. Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
  7. Socijalno vijeće

Članovi za rad u prvih pet tijela ne dobivaju naknadu.

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja dobiva naknadu, koja se plaća na kraju godine, prema broju obrađenih zahtjeva, u iznosu od 50,00 kn bruto po članu po zahtjevu. U 2017. godine bilo je 34 zahtjeva, što iznosi 1.700,00 kn po članu godišnje, tj. 8 500 kn ukupno. Vijeće se sastoji od tri predstavnika grada Raba, jedan iz redova Primorsko goranske županije, te jedan član iz redova Lučke kapetanije.

Socijalno vijeće ima 5 članova i primaju naknadu u visini od 314,33 kn bruto po članu, po sjednici. Od toga je jedan predstavnik Grada Raba, a ostali su iz vanjskih institucija (Crveni križ, Centar za socijalnu skrb, Udruge građana).

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica ima pet članova od kojih troje bira Grad, jednog biraju roditelji dok jednog suradnici iz svojih redova. Članovi Upravnog vijeća primaju naknadu od 200 kn po članu i 300 kn po predsjedniku, po sjednici.

Najveći tereti

Dok prethodna vijeća imaju niže izdatke, po sjednici, tj. učinku, tamo gdje je više novca i politike, naknade su veće i na mjesečnoj razini. Nadzorni odbror Vrela ima 5 članova kojima se naknada isplaćuje na mjesečnoj razini. Predsjednik ima pravo na naknadu u iznosu 1000 kn, a članovi 800 kn. Trošak rada NO time iznosi 4 200 kn/mj odnosno 50 400 kn na godišnjoj razini.

Nadzorni odbor Dundova broji predsjednika i dva člana. Naknada predsjedniku iznosi 1000 kn i članovima 800 kuna. Na godišnjoj razini trošak je 31 200 kn.

Najveći je teret pak, kako smo par puta već naglasili, stranačija u Gradskom vijeću Grada Raba. U početku sam mislio da se naknade vijećnicima isplaćuju po održanoj sjednici što bi imalo smisla, međutim to nije slučaj, već se isplaćuju na mjesečnoj razini, što znači da novac sjeda na račun čak i ako se dva mjeseca ne održi sjednica! Sjednice se održe jednom u tri mjeseca otprilike, ali možda i bolje da su rjeđe, kako se vijeću ne bi prečesto davalo na usvajanje pogrešne odluke.

Vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću Grada Raba ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 1.875,00 kuna (bruto). Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Raba pripada mjesečna naknada u visini od 4.500,00 kuna bruto (predsjednik je Željko Peran), a potpredsjednicima Gradskog vijeća mjesečna naknada u visini od po 2.625,00 kuna bruto (S. Frankić je potpredsjednik iz HDZ-a, Nenad D. iz SDP-a). Trošak funkcioniranja Gradskog vijeća time je najveći – 32 250 kuna mjesečno, tj. ove bi godine trebao biti oko 387 000 kuna. U ove četiri godine, koliko traje mandat vlasti, samo za rad gradskog vijeća biti će izdvojeno milijun i pol kuna, ne računajući dodatne troškove pripreme sjednica, materijala, radnih sati, zapisnika i sl.

Treba također imati na umu da 70% vijećnika nije sudjelovalo u nijednoj raspravi (riječima). Da, po mojem mišljenju, barem 50% vijećnika ni ne prouči materijal za sjednicu. Naknada se isplaćuje neovisno ako se vijećnik ne pojavi na sjednici.

Program naše liste uključivao je ukidanje naknada za rad u javnim tijelima i poduzećima (spuštanje na simbolične razine, uz zadržavanje plaćanja po efektu), a posebice za rad u gradskom vijeću koje, osim što je kompromitirano, ne opravdava izdvajanje za vijećničke naknade, posebice ne na mjesečnoj razini, jer se sjednice ni ne održavaju na mjesečnoj razini. Naknade nadzornih odbora i gradskog vijeća za 2018. godinu iznositi će tako ukupno 468 600 kuna.

Ostale zanimljivosti troškova gradskog vijeća prijašnjih godina

2002. godine naknada troškova za rad vijećnika je iznosila svega 1000 kuna, predsjednika 2000 kuna, a potpredsjednika 1400 kuna. Tijekom Antešićevog dominija naknade su rasle do 2 500 kn za vijećnika, predsjedniku gradskog vijeća 6000 kuna (!), a potpredsjednicima 3 500 kn. 2015. godine naknade su smanjene na aktualne iznose.

Primjerice 2014. (i godine prije) trošak vijećničkih naknada je iznosio 584 000,00 kn godišnje, 2015. godine 403 000,00 kn, a sada drži razinu do 400 000 kn. U 15 godina samo vijećnicima je isplaćeno oko 7,5 milijuna kuna javnog novca. A gdje je još trošak reprezentacije i silnih „razvojnih“ dokumenata, strategija i projektnih dokumentacija koji nisu ničemu poslužili. Pusti milijuni...

Rezultat njihovog rada možemo sagledati u preizgrađenom otoku, devastiranom priobalju, neradu, moralnoj korumpiranosti i nekompetentnosti gradskih, županijskih i državnih službi, egzodusu mladih i sposobnih, zagađenoj prirodi, betoniziranoj obali i potpunom raspadu ljudskih vrednota i pameti u ljudima među sobom.

Garancija da će ljudi koji se hvataju politike raditi isključivo u interesu građana koji su ih izabrali jest da se kapital izbaci sa političkog pladnja i da novac prestane biti motivacijski faktor bavljenja politikom. Eliminacijom novca kao isključivog motivacijskog faktora uključivanja u politiku eliminiramo iz politike i pojedince koji su u istoj samo zbog materijalnog interesa. Kada se iz politike izbaci novac, sav moralni trulež će se iz nje povući.

Pročitano 4871 puta