Nedjelja, 16 Veljača 2020 10:14

Početak spašavanja Hrvatske - ukidanje Županija

Hrvatska je iznimno centralizirana zemlja s malo stanovnika koje ekonomski pokazatelji rangiraju na dno europske ljestvice. Unatoč tome, jedna smo od birokratski i administrativno najglomaznijih država, kompleksnih odnosa među tim razinama koje se konstruktivno ne isprepliću, učestalo su u koliziji i uglavnom su rezultat političkog inženjeringa. U javnom sektoru ima preko 230 000 zaposlenika, od čega 48 000 samo u tijelima državne uprave. U javnom sektoru lokanih samouprava zaposleno je više od 66 000 djelatnika. Imamo 428 općina, 127 gradova, te 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija, i Grad Zagreb koji ima poseban status grada i županije sa 33% ukupnog BDP RH.

Otoke zahvaća 7 jedinica regionalne samouprave sa ukupno 59 jedinica lokalne samouprave (18 gradova i 41 općina). Prema popisu stanovništva 2011. na otocima živi 132.756 stanovnika, međutim taj je broj danas osjetno manji.

Hrvatskoj je potrebno regionalizacijsko preuređenje Hrvatske i smanjenje broja gradova i općina, uz obavezno ukidanje županija kao nadređenih tijela lokalnim samoupravama. Realno, Republika Hrvatska nema potrebe (prostorno i brojem stanovnika) za županijama (izuzev regija u kontekstu fondova EU). Dovoljne su dvije administrativno-upravne razine; državna (koja će pružati pravne okvire nižim razinama) i niža razina lokalne samouprave (koja će se pridržavati propisa državne stege, ali kojima će biti prepuštena veća sloboda odlučivanja, fiskalna i upravljačka prava, izrada prostornih planova, veći udio poreza, izdavanje građevinskih dozvola, izdavanje koncesija, upravljanje pomorskim dobrom i lukama, inspekcijski nadzori... Nužno je ukidanje Županija i prijenos njihovih nadležnosti i obveza lokalnim samoupravama, a takav bi korak bio najučinkovitiji i najpotrebniji za izvlačenje otoka iz pravnog, političkog, upravljačkog  i financijskog gliba u koje su ih dovele županije i država.

Nadležnosti Županija ulaze u sve pore lokalne samouprave, ali iste poslove, uz odgovarajuće reforme poreznog sustava i zakona mogle bi odrađivati lokalne razine. Nužno je ukinuti županije, a prihode i kontrolu prebaciti općinama i gradovima. Decentralizacija u fiskalnom i funkcionalnom smislu, kao i jasno određivanje podjele nadležnosti između središnje i najniže razine vlasti trebaju biti okosnica budućih politika.

Iako je broj djelatnika u županijama tek nešto veći od 2000, one raspolažu s velikom administrativnom moći i političkim utjecajem. Percepcija je pak javnosti da su Županije beskorisna birokratska tijela bez samofinancirajućeg potencijala i logičnih uloga, već njihov smisao proizlazi i služi samima sebi. Mnoštvo pravilnika, troškova i obveza koje građani i lokalne samouprave imaju prema i od Županija su besmislene, propisi i naredbe koje propagiraju lokalnim samouprava nisu uvijek u interesu lokalnog stanovništva, zapravo su češće u interesu političkih struktura lokalne vlasti i gospodarstvenika koji korespondiraju interesima županijske politike. Današnji ustroj jedinica regionalne samouprave postoji već 27 godina. Podjela i granice nisu svrsishodne i samo ukazuju na nerazumijevanje aktualnih prilika u društvu, potreba stanovnika i nevoljkost za optimizacijom administrativne slike Hrvatske.

Pročitano 374 puta

000 32

Naš team

nlo with script

Kontaktirajte nas: lukagrguric@gmail.com (nositelj liste)

Članovi "Nezavisne liste Ostanak - Rab" su nestranački, nezavisni, slobodoumni i dobronamjerni građani otoka Raba koji žele idejama, znanjem i iskustvom pridonijeti napretku svoje životne sredine.

Otok Rab zapao je u probleme raznih podrijetla i ozbiljnih posljedica, stoga se nekolicina principijelnih ljudi udružila u zajedničku listu kao političku platformu kojom će pokušati svrgnuti lokalnu stranačko-rodjačko-klijentelističku mašineriju, a koja nas vodi u ekonomsku i ekološku propast.

Mi smo ljudi koji neće više stajati sa strane dok nam lokalni "šerifi", diletantski političari i samoproglašeni menadžeri remete svakodnevicu, upropaštavaju perspektivu, sabotiraju inicijative i poklanjaju vrijedna otočna bogatstva raznim interesnim lobijima.